Reglament um

ULTRA MONTSENY

05/04/25 – ST ESTEVE DE PALAUTORDERA

 

Et recomanem que dediquis cinc minuts a llegir el reglament, no és molt de temps i tindràs tota la informació que necessites, per participar a l’UM en qualsevol de les seves distàncies.

Reglament Ultra Montseny

Si ja has llegit el reglament, ja pots fer la teva inscipció.

sevesReglament Ultra Montseny

Article 1. Organització

Ultra Montseny, és una cursa per muntanya organitzada per l´Associació Esportiva Montseny, amb la col·laboració de diferents associacions i institucions públiques del territori, així com d´empreses i professionals del sector.

Article 2. Descripció de la prova.

L’UM és una cursa competitiva que transcorre per camins i senders dins del Parc Natural de Montseny, amb l’objectiu d’efectuar a peu en una sola etapa (non-stop) i amb règim de semiautosuficiència.

Article 3. Ètica i valors

Tot el recorregut de l’UM està consensuat amb la direcció de parc natural de Montseny, i aquest pot ser retocat per causes mediambientals, així doncs, el recorregut original podria veure’s sensiblement afectat en aquest sentit.

Tots els participants hauran de comprometre’s a ser curosos amb el medi ambient, i no abandonar cap brossa a la muntanya i utilitzar sempre els contenidors disposats a aquest efecte en tots els avituallaments.

Respectar estrictament el recorregut senyalitzat, i no utilitzar cap tipus de drecera o accés directe.

L’organització utilitzarà sempre que sigui possible material reutilitzable.

El marcatge de la cursa es farà mitjançant cintes i banderoles que es recolliran el mateix dia de la prova. Per minimitzar l’impacte.

Els avituallaments de l’Ultra Montseny no disposen de gots, tots els participants hauran d’utilitzar els seus recipients.

Productes, materials i serveis de k0, una de les nostres prioritats és fer territori, és fer Montseny, per això, des de l’organització de l’UM, intentem que tots els productes així com els serveis siguin el més sostenibles possible, prioritzant sempre que podem , el comerç, la indústria i el sector de la pagesia dels 18 municipis del Parc Natural del Montseny.

Article 4. Mesures excepcionals Covid-19

Tots els participants asseguren no haver tingut, ni sospitar haver tingut símptomes de la Covid-19 en els darrers 14 dies abans de la cursa, alhora que asseguren no haver tingut relació estreta amb cap persona amb simptomatologia o sospites de simptomatologia associada a la Covid -19; en cas contrari, el participant està obligat a renunciar a la seva participació a la carrera sense dret a reclamació de la seva inscripció.

Article 5 Sortides.
– UM81-k el dissabte 5 dabril a les 06:00 am. des de St Esteve de Palautordera.
– MSE61-k dissabte 5 d’abril a les 10:00h am poble del Montseny.
– VSE38-k dissabte 5 dabril a les 11.00h am Viladrau.
Les distàncies 61 i 38k no tenen un recorregut circular, per aquesta raó l’organització disposarà d’un servei de transport per a tots els participants que el vulguin fer servir. Aquest transport és OPCIONAL i té un cost de 18€ que caldrà contractar exclusivament en el moment de fer la inscripció.
Sortides del bus: MSE61-k, 09:00h am des de St Esteve de Palautordera /  VSE38-k, 09:00h am des de St Esteve de Palautordera.

Article 6. Condicions de participació.

Ultra Montseny en totes les seves distàncies són curses per muntanya molt exigents, tant físicament com tècnicament i es desenvolupa en modalitat de semi autosuficiència i amb trams nocturns. Per aquest motiu, és imprescindible per a la participació a la cursa, que els participants tinguin una molt bona condició física i experiència en aquest tipus de proves. Els participants han d’estar preparats per poder gestionar condicions de cursa difícils o molt difícils i en un estat físic i mental derivats del cansament i tenint en compte que a aquestes condicions, es poden sumar les dificultats pròpies de les possibles inclemències meteorològiques en un mitjà, com la muntanya.

Als propis riscos intrínsecs derivats de la pràctica de les curses per muntanya, cada corredor ha d’assumir els propis de l’Ultra Montseny, i que degut a la singularitat del massís, principalment són de tipus meteorològic, ja que partim de 252 metres arribant en diverses ocasions als 1.700mtrs o més. Amb la qual cosa podem patir canvis bruscos de temperatura, ràfegues intenses de vent, zones amb la superfície gelada, nevades o poca visibilitat a causa de la boira.

Article 6/1.

Els corredors i corredores participen única i exclusivament sota la seva responsabilitat i declaren: Que passen regularment les proves mèdiques específiques per a aquest tipus de curses i es declaren aptes tant físicament com tècnicament i psicològicament per afrontar la cursa. Només sobre aquests recau la decisió final de participar i prendre sortida a l’Ultra Montseny. Els participants eximeixen l’organització de tota reclamació o demanda basada en suposades accions o inaccions dels participants o altres que actuïn a favor seu. Així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir els participants i els seus materials, incloent-hi la pèrdua.

Article 7. 

L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, però posarà tot allò que estigui al seu abast per evitar-los.

Article 8.

La inscripció està oberta a tota persona major d’edat. Es consideren majors d’edat totes les persones que el dia de la prova hagin complert 18 anys.

Article 9.

Cada corredor/a haurà de portar el material obligatori que sol·licita l’organització, més el que cregui adequat per afrontar amb totes les garanties de seguretat les condicions pròpies de la muntanya i de l’Ultra Montseny en concret, adequant aquest material als ritmes de carrera de cada participant ia possibles inclemències meteorològiques.

En el cas de possibles canvis en el material obligatori per part de l’organització, i sempre per causes meteorològiques que així ho aconsellin, es comunicarà a la xerrada tècnica del dia abans de la cursa, on el corredor/a es compromet a ser present.

Article 10.  Assegurança.

Per participar a l’Ultra Montseny és imprescindible estar en possessió d’una assegurança d’accidents o d’una llicència federativa, en vigor i amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició. En cas que no disposeu de llicència federativa, el participant té l’obligació de contractar l’assegurança d’accidents de dia.

L’assegurança d’accidents de dia té un cost de 10€ a la distància Ultra, 8€ a la Montseny-St Esteve i 5€ a la Viladrau-St Esteve..

Article 11. Drets d’imatge / Dades personals

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, tots els participants renuncien a utilitzar aquest dret, i autoritzen l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar i publicar tota fotografia o vídeo relacionat amb motiu de la prova, ja sigui amb motius publicitaris, incloses les xarxes socials o pels motius que aquesta consideri més oportú.

Els participants cedeixen les seves dades personals a l’organització i als col·laboradors de l’Ultra Montseny amb finalitats  de gestió de la cursa, publicitàries i d’informació relacionada amb l’esdeveniment. En cas contrari aquest enviarà un email a ultramontseny@gmail.com on serà donat de baixa immediatament.

Els fotògrafs o càmeres externs, hauran de notificar la seva presència a lorganització per a la seva acreditació.

Article 12. Inscripcions.

La inscripció és personal i intransferible, una vegada realitzada la inscripció, el participant tindrà dret a fer canvis de distància edició o bé reclamar la devolució de la seva inscripció fins el 28 de febrer i aquesta serà del 60% del seu valor total. A partir de l’1 de març (aquest inclòs) el participant no podrà fer cap tipus de canvi, inclòs el canvi d’edició, ni cancel·lar la inscripció sota cap circumstància, repetim sota cap circumstància.

Canvi de distància,

 • Passos a seguir per a canvis de distància:
  1- Sempre que quedin places disponibles, el o la participant haurà de fer una nova inscripció en la distància desitjada.
  2- Enviar un email a ultramontseny@gmail.com amb les dades del titular de la inscripció i els darrers quatre digits de la targeta amb la què és va fer la inscripció.
  3- Ultra Montseny realitzarà un abonament del 80% del total de la inscripció original, al compte bancari associat a la targeta de crèdit.

Anul·lació de la inscripció.

 • Un corredor pot sol·licitar l’anul·lació de la seva inscripció sense més fins el 28 de febrer, i la devolució serà del 60% del total de l’import, a partir de l’1 de març (aquest inclòs) el participant no podrà fer canvis, inclòs el canvi d’edició, ni cancel·lar la inscripció sota cap circumstància, repetim, sota cap circumstància.
 • Per demanar la devolució de la inscripció el o la participant haurà d’enviar un email a ultramontseny@gmail.com amb les seves dades i els darrers quatre digits de la targeta amb la què es va abonar la inscripció.

Canvi Edició.

 • Un corredor pot sol·licitar el canvi de la seva inscripció per la següent edició fins el 28 de febrer, a partir de l’1 de març (aquest inclòs) el participant no podrà fer canvis, inclòs el canvi d’edició, ni cancel·lar la inscripció sota cap circumstància.
 • Per demanar el canvi d’edició de la cursa, el participant haurà d’enviar un email  a ultramontseny@gmail.com amb les seves dades, des de «Ultra Montseny » li serà enviat un cupó amb el valor integra de la seva inscripció (el valor d’aquest cupó és el d’enguany).
 • En el moment d’obrir novament les inscripcions, el participant haurà de fer la seva inscripció  de forma ordinaria introduint aquest codi.

Per assegurar la correcta recepció dels correus electrònics enviats per l’organització i evitar que siguin bloquejats o eliminats pels tallafocs / antispam del servidor de correu, els participants hauran d’incloure a la llista de contactes els emails ultramontseny@mail.com i montsignus@gamil.com

Article 13. Cancel·lació de la cursa.

Fins l’1 de febrer i en cas de cancel·lació de la cursa per causes de força major, sempre alienes a la voluntat de l’organització, aquesta proposarà una data alternativa, i el corredor podrà triar entre:

A: Córrer la nova data proposada per l’organització.

B: Traspassar la inscripció a la següent edició.

C: Reclamar l’import de la inscripció, i aquesta serà del 50% del valor total de la mateixa.

Si la cancel·lació es produís a partir del 2 de febrer aquest inclòs, el corredor podrà triar les opcions següents:

A: Córrer la nova data proposada per l’organització.

B: Traspassar la inscripció a la següent edició.

En tots els casos el participant haurà d’informar a l’organització de quin és el seu desig mitjançant un mail a ultramontseny@gmail.com i no seran vàlides les comunicacions per altres canals incloses les xarxes socials. El termini per comunicar lopció desitjada serà de 7 dies naturals, comptats des de la data de l’anunci de la nova data per part de lorganització, de no rebre cap email durant aquest període, el participant perdrà els drets sobre la seva inscripció.

Article 14. Talls de pas.

L’Ultra Montseny disposarà de diferents talls de pas, superar aquests talls de pas vol dir quedar desqualificats de la cursa. Els participants que vulguin seguir el recorregut, i que hagin superat els horaris dels talls de pas, ho faran sempre fora de carrera i només sota la seva responsabilitat, en aquest cas l’organització retirarà el xip del dorsal de participant.

Els temps dels talls de pas, es comptabilitzaran en el moment de la sortida de l’avituallament per part del o de la participant, NO al de la seva arribada.

L’equip escombra començarà amb la retirada de cintes just en el moment d’arribar a l’hora del tall de pas. Tot corredor superat per l’equip escombra quedarà automàticament fora de cursa.

Article 15. Recorregut.

El recorregut de la UM estarà degudament senyalitzat en la seva totalitat amb banderoles i cintes. Totes les marques utilitzades seran retirades per l’organització seguint els talls de pas i el tancament de la prova.

La cursa serà marcada els dies previs a la mateixa, revisada el dia anterior, i novament revisada per dos equips el mateix dia de la cursa. Un equip sortirà des de km0 a les 03h i un segon des d’un punt intermedi a les 07h. Des de l´organització posem tots els mitjans al nostre abast perquè puguis gaudir d´un gran dia de trail, però en cap cas, ens podem fer-nos responsables de les accions malintencionades per part de tercers.

Des de l’organització, us recomanem i molt, l’ús del GPS amb el track de la cursa, i que podreu descarregar-vos en aquesta mateixa a la web.

Article 16. Avituallaments.

Hi ha diferents tipus d’avituallaments repartits pel recorregut en una distància aproximada de 10 km entre cadascun d’ells, segons el recorregut permeti. Els comissaris dels controls de pas i els avituallaments són els responsables d’aquests punts.

Els avituallaments de l’UM no disposen de gots.

– Estació de Vida.

L´estació de vida està ubicada a Viladrau.

L’estació de vida és un servei pensat per a la distància UM80k, però els corredors de la MSE que la vulguin utilitzar, podran deixar la seva bossa, el divendres de 18:30 a 20:30h a St Esteve de Palautordera i la trobareu dissabte a Viladrau. Alhora, els corredors de la VSE-k podran deixar la bossa d’abric a Viladrau i tornar-la a recollir a St Esteve de Palautordera.

En tots els casos la bossa és pròpia.

Bossa de vida UM80k: La bossa de vida es podrà lliurar divendres amb la retirada del dorsal o el mateix dissabte abans de la sortida de la cursa, en una zona habilitada per a aquest propòsit.

La devolució de la bossa de vida serà a partir de les 17:30 pm aprox a St Esteve de Palautordera, MAI ABANS.

Si algun corredor o corredora, té alguna necessitat específica en la seva alimentació, haurà d’enviar un email a ultramontseny@gmail.com en rebre aquest email, l’organització posarà tots els mitjans possibles per poder donar un servei específic, però en cap cas, es podrà fer responsable de possibles incidències més enllà del subministrament. En aquest cas, les marques dels productes específics seran les úniques responsables.

Article 17.  Dorsals.

El dorsal de l’UM80k es podrà retirar exclusivament divendres de 18.30 a 20.30 h. Si algun participant no pogués venir divendres, aquest ho haurà de comunicar a l’organització abans del 15 de març, indicant les seves dades i una adreça postal, on li serà enviat exclusivament el dorsal per correu postal, aquest enviament serà a ports deguts, en aquest cas la bossa del corredor s’haurà de retirar en finalitzar la cursa.

No es podrà atendre cap enviament passat el 15 de març.

 Els participants hauran de portar en tot moment visible el dorsal que els facilitarà l’organització. El dorsal no es pot retallar, tapar ni modificar. Per retirar el dorsal, serà obligatori presentar el DNI del titular de la inscripció més la llicència federativa en el cas dels federats. Per a la retirada del dorsal d’un participant per una altra persona, serà necessària i imprescindible la mateixa documentació.

La documentació podrà ser física o digital en tots dos casos serveix.

Article 18.  Controls.

L’organització podrà situar diferents punts de control al llarg del recorregut.

L’organització no té l’obligació de comunicar ni el número de punts de control ni la seva localització..

Article 19.  Seguretat.

– Durant el desenvolupament de la prova es disposarà personal mèdic dotat d’ambulàncies.

– El personal de la cursa estarà en punts estratègics del recorregut disposats a intervenir en cas de necessitat.

– L’Ultra Montseny estarà controlada per un circuit de radiocontrol.

– Tots els corredors i corredores disposaran dassegurança d’accidents de dia.

– L’Ultra Montseny disposa d’una assegurança de RC.

– El dorsal portarà imprès un número de telèfon d’urgències, però atès que dins del Parc Natural del Montseny, hi ha zones amb mala cobertura o nul·la, en aquest cas el participant haurà de trucar al 112.

– L’Ultra Montseny disposa d’un recorregut B o d’emergències, aquest anul·la les zones culminals de la cursa, Turó de l’home, Agudes i Matagalls. El track d’aquest recorregut estarà penjat a la web24 hores abans de la cursa, i si així les circumstàncies meteorològiques ho aconsellen.

– Un equip escombra tancarà la prova, comprovant que cap participant no queda enrere. Aquest equip seguirà l’horari de tancament oficial a tots els talls de pas.

Article 20. Equip escombra. 

Un equip escombra tancarà la prova i retirara totes les marques sempre seguint l’horari de tancament oficial a tots els talls de pas, tot corredor superat per l’equip escombra quedarà automàticament fora de cursa.

Article 21.

En cas que un corredor arribi a un punt sense marcatge, aquest haurà de tornar sobre els seus passos fins a tornar a trobar el recorregut marcat per l’organització, si no és capaç de trobar el camí correcte, haurà de comunicar l’incident via telèfon a l’organització i seguir les seves instruccions. Si el participant decideix unilateralment cercar un camí alternatiu per tornar a trobar el camí correcte, aquest podria ser desqualificat.

Article 22.  Cronometratge.

L’Ultra Montseny és una cursa cronometrada.

Article 23. Material obligatori i aconsellable.

Material obligador: Tots els participants de les distàncies 80 i 61k estaran obligats com a mínim a portar el següent material:

 

 • Jaqueta tallavents amb membrana, caputxa i de maniga llarga de la talla corresponent al corredor/a.
 • Manta térmica o de supervivencia, (mínim 1,20 X 2,10)
 • Contenidor per reserva d’aigua (mínim 500ml)
 • Frontal o llanterna amb piles de recanvi
 • Telèfon mòbil.
 • Gorra o tapacolls.
 • Guants
 • Xiulet
 • Got

El material obligatori, podrà ser requerit pels membres de l’organització, en el control de dorsals i en tot el recorregut, tots els corredors estan obligats a sotmetres a aquest control, sopena de sanció o desqualificació de la cursa.

Material molt recomanable:

– Samarreta tèrmica.

– Malles llargues.

– Xiulet.

– GPS o Brúixola

– Barretes energètiques.

ATENCIÓ: Segons aconsellin les condicions meteorològiques, el material recomanable passaria també a ser obligatori a totes les distàncies.
VSE-38k no té material obligatori, però aquest punt podria variar si les circumstàncies meteorològiques així ho aconsellen, arribat aquest punt, la VLG32-k passaria a tenir el mateix material obligatori que la resta de distàncies.

Els possibles canvis, es comunicarien a la xerrada tècnica del divendres abans de la cursa on el participant es comproment a ser present.

Article 24.  Assistència en cursa.

Està prohibit rebre acompanyament per una persona no inscrita a la prova, qualsevol tipus d’assistència externa només es podrà produir dins dels avituallaments oficials de l’Ultra Montseny.

Article 25. Abandonament voluntari.

L’organització disposarà d’un vehicle de retirada per als participants a diferents punts del recorregut, la resta d’abandonaments voluntaris serà sempre amb els mitjans propis de cada corredor/a. Si aquest punt no és accessible en vehicle, el participant ha d’accedir amb els seus propis mitjans fins al punt d’evacuació més proper. Està prohibit abandonar el recorregut senyalitzat sense haver informat l’organització.

Punts d’abandonament voluntari amb transport de l’organització: Poble del Montseny, Sant Marçal, Viladrau i Collformic.

Article 26. Abandonament obligatori.

El personal de l’organització pot aturar momentàniament un corredor i obligar a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

Article 27.

L’organització, NO enviarà a domicili els articles que els participants no hagin recollit durant la cursa, al lloc i horaris estipulats al programa, trofeus, medalles, samarretes, etc.

Article 28.  Meteorologia.

En cas que les condicions climatològiques o altres adversitats impedeixin el desenvolupament normal de la prova, l’organització es reserva el dret de fer canvis tant en el recorregut com en els horaris de la cursa, sense ser aquest motiu de reclamació de la inscripció per part del o de la participant. En cas de condicions climatològiques o altres adversitats, l’organització si és possible habilitarà un recorregut alternatiu, o recorregut B, per evitar les zones de més risc. Aquest recorregut seria comunicat detalladament durant el briefing de l’UM.

Article 29.  Penalitzacions i desqualificacions.

Tot membre de l’organització té l’obligació de posar en coneixement de la direcció de cursa qualsevol incident que cregui oportú, i aquesta prendrà les mesures que cregui més oportunes. La direcció de curse, àrbitres, delegats federatius, equips escombra, sanitaris, coordinador d’avituallament podrà retirar de la competició un corredor.

Taula de penalitzacions/sancions.

Es produirà la penalització o desqualificació d’un corredor/ao un equip quan incorri en qualsevol dels punts indicats a continuació:

– No respectar litinerari senyalitzat del recorregut / retallar = de 3 minuts mínim fins a la desqualificació.

– Rebre ajuda o avituallament fora de les zones permeses (excepte auxili) de persones que no siguin competidors = mínim 3 minuts fins a desqualificació.

– Rebutjar a treure el dorsal o realitzar-ne modificacions = desqualificació.

– Rebutjar, deixar o canviar les marques del material posades per lorganització = desqualificació.

– Tirar deixalles durant el recorregut = 3 minuts a desqualificació.

– Impedir ser avançat o obstaculitzar voluntàriament a un altre participant = 3 minuts a desqualificació.

– No treure el material requerit per l’organització a cada control = 3 minuts a desqualificació.

– No fer cas a les indicacions de l’organització i Àrbitres = 3 minuts a desqualificació.

Serà responsabilitat del Comitè de Carrera establir les penalitzacions i la quantia de les mateixes.

Article 29/1. Desqualificació.

Suposarà la desqualificació immediata del corredor/a:

-No participar sense causa justificada a la cerimònia oficial de lliurament de premis.

– Provocar un incident esportiu (agressió o insult) a un competidor, membre de lorganització, equip arbitral o espectador.

– Provocar un accident de manera voluntària.

– Participar sota una identitat falsa o suplantant a una altra persona.

– Tirar qualsevol tipus d’escombraries (gels, embolcalls, etc.) al recorregut, suposarà la desqualificació automàtica.

Serà responsabilitat del Comitè de Carrera lestabliment de les penalitzacions.

Article 29/2. Jurat.

Es constituirà un jurat per resoldre les possibles reclamacions, compost per:

– Els àrbitres de la prova si no n’hi ha, serien els cronometradors.

– El director de la prova (o director tècnic).

– El delegat de la FEDME, en cas que la cursa puntuï per a alguna competició estatal.

– Un representant dels esportistes (escollit per sorteig dentre els 20 primers classificats de la pròpia carrera).

Article 29/3. Reclamacions.

Es podran presentar reclamacions al jurat de la prova fins a 2 hores després del lliurament de premis.

Els premis només i exclusivament es podran recollir en la cerimonia d’entrega de premis.

El fet de la no assistència sense causa justificada per part del corredor/a a la entrega de premis serà motiu de desqualificat directa, el desconeixement no eximeix aquest fet.

Per reclamacions posteriors, els participants tindran dret a reclamar, per escrit, dins dels 15 dies naturals següents a la celebració de la prova enviant un email a ultramontseny@gmail.com

Article 30. Taula de categories (totes les distáncies).

Categories i subcategories següents:

– Categoria absoluta: Tots els participants.

– Sub Categoria sènior: Masculina i femenina de 18 a 39 anys.

– Sub categoria veterana: Masculina i femenina de 40 anys o més.

Els premis no seran acumulables.

Lliurament de premis:

Per no demorar el lliurament de premis aquests s’entregaran a mida els podis es vagin completant a cadascuna de les seves categories.
Els trofeus o medalles de cada categoria es lliuraran exclusivament a l’acte del lliurament de premis, els i les participants que no es presentin al lliurament de premis sense motiu justificat seran desqualificats/des.

Article 31

Alguns articles d’aquest reglament són clàusules d’adhesió per participar a la cursa, en aquest sentit tot el participant que no estigui d’acord en algun punt, pot enviar un mail a ultramontseny@gmail.com on serà atès individualment.

Article 32.

Tot el que no quedi reflectit al reglament queda sota la decisió de l’organització.

Article 33.

L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament.

Article 34.

Tots els participants a l’Ultra Montseny a totes les seves distàncies, declaren haver llegit i comprès el reglament de de les curses de l’Ultra Montseny, i acceptant totes i cada una de les seves condicions, eximint de tota responsabilitat a l’organització.

El que tots busquem en el reglament, ei! Però també llegeix la resta, que ja ens coneixem i després passa el què passa, oi? 

TIC, TAC…

 • Talls de pas UM81-K: Montseny 5 hores de cursa, Viladrau 9 hores de cursa, Collformic 13 hores de cursa, St Esteve 18 h de cursa.
 • Talls de pas MSE61k: Viladrau 6 hores de cursa, Collformic 9h de cursa, St Esteve 14h de cursa.
 • Tall de pas VSE38k: Collformic 7h de cursa, St Esteve de P 13h de cursa.

Abriga’t!

 MATERIAL OBLIGATORI 81 I 61K

 • Manta tèrmica o de supervivència, (mínim 1,20 X 2,10)
 • Jaqueta tallavents amb membrana, caputxa i màniga llarga de la talla corresponent.
 • Contenidor per a reserva d’aigua (mínim 500ml)
 • Frontal o llanterna amb piles de recanvi
 • Telèfon mòbil.
 • Gorra o braga.
 • Guants
 • Got
 • xiulet

No arribis tard.

Sortides.

 • UM81-k dissabte 1 d’abril a les 06:00h am. St Esteve de Palautordera.
 • MSE61k dissabte 1 d’abril a les 10:00h am poble del Montseny. Sortida buss 09:00h des de St Esteve de Palautordera.
 • VSE38k dissabte 1 d’abril a les 11.00h am Viladrau. Sortida buss a les 09:15h des de St Esteve de Palautordera.

Dorsals

 • Divendres 5 de març de 18:30 a 20:30h a St Esteve de Palautordera. UM81-k, MSE61k, VSE38k

El dorsal de l’UM81k es podrà retirar exclusivament divendres. Si algun participant no pogués venir, aquest ho haurà de comunicar a l’organització abans del 15 de març, indicant les seves dades i una adreça postal, on li serà enviat el dorsal per correu postal a ports deguts. La bossa del corredor s’haurà de retirar en finalitzar la cursa.

 • MSE61k: Dissabte 6 d’abril de 07:00 a 08:30h am.
 • VSE38k: Dissabte 6 d’abril de 07:00 a 08:30h am.